Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Rafaeli là một Thần Chết, sinh ra và lớn lên ở gia tộc Artorius.

Cậu cố gắng hết mình mong nhận được tình thương của mẹ, để rồi chỉ nhận được thất vọng quay đi.

Mọi chuyện ngày càng phức tạp, bẫy rập trùng trùng, sống sót là ưu tiên hàng đầu.

Nhận xét về Có Lẽ Tôi Là Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0