Cô dâu Ma Cà Rồng
Cuộc sống của con người và Ma Cà Rồng cùng nhau tồn tại.
Con người tôn sùng Ma Cà Rồng và sẵn sàng làm mọi thứ cho chúng.
Tất cả những ma cà rồng đều được coi là quý tộc còn con người là những kẻ nô lệ hạ đẳng, thấp hèn...
Các cô gái bị thu hút bởi vẻ đẹp của hoàng tử tình nguyện dâng máu của mình cho họ...
Nhưng mọi thứ thay đổi khi Tiểu Mận xuất hiện người khiến cho các hoàng tử ma cà rồng phải tranh giành để có được.
Ai cũng muốn cô là cô dâu của riêng họ... Tiểu Mận thì không vì cô chỉ muốn sống như một con người bình thường

Nhận xét về Cô dâu Ma Cà Rồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ