Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi
"Kết hôn với tôi, mỗi tháng cô có 1 tỷ."

"Nhưng mà công việc của tôi đang rất ổn định…"
"2 tỷ?"
"Anh trai à…"
"3 tỷ."
"Chồng ơi đi đăng ký kết hôn thôi."
 Ban đầu vốn chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng nhằm che mắt gia đình, kết qua vậy mà nằm ngoài dự đoán. Liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? 

Nhận xét về Cô Ấy Yêu Tiền Hơn Tôi

Số ký tự: 0