Chuyện Nàng Thương

Bộ truyện ngắn kể về sự tích "Hòn Vọng Phu" theo suy nghĩ của tác giả.

Không có giá trị tham khảo, chỉ mang giá trị giải trí và phi thương mại.

Trích nhỏ:

"Ba năm mà ngỡ mười năm
Đêm nào cũng lạnh căm căm nhớ chồng
Nhớ anh đến bạc má hồng
Nhớ anh đến bạc tấm lòng héo hon
Tình còn tình cạn bao nhiêu
Nhớ anh đâu phải sớm chiều đếm đong
Một lòng một dạ nhớ mong
Hỡi người biên ải biết trông thì về..."

Nhận xét về Chuyện Nàng Thương

Số ký tự: 0