Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương?

Nếu thời gian có thể quay lại, anh ước người đầu tiên anh nhìn thấy sau thời gian dài ngủ say là em.

Nếu thời gian có thể quay lại, em sẽ không yêu anh nữa.

Nhưng thời gian làm sao có thể quay lại? Đây chỉ là cái cớ để chối bỏ trách nhiệm mad thôi...

Nhận xét về Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương?

Số ký tự: 0