Chưa Từng Yêu Em

Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Ngược tâm, BE


Văn án:


Trên phim có một câu nói: “Bạn có thể yêu một người bình thường, bạn cũng có thể yêu một người phản nước. Nhưng bạn tuyệt đối không thể yêu một người không yêu bạn.”


Rõ ràng cô đã xem đi xem lại hàng trăm lần, vậy cớ sao cô lại yêu một người không yêu cô? Để rồi tự chuốc khổ cho bản thân mình.


Là do cô quá cố chấp, biết trước sẽ không hạnh phúc nhưng vẫn đâm đầu vào.


Tại sao ban đầu cô là người đến trước, nhưng cuối cùng người cùng hắn hạnh phúc không phải là cô?


Điều khiến trái tim ta đau khổ nhất là không phải là hết tình cảm, đó chính là ngay từ đầu đã không yêu.


Sợ nhất là bản thân cứ nghĩ mình là đặc biệt với người ta, nhưng thật ra thì đối với ai người đó đều đối xử tốt như vậy…

Nhận xét về Chưa Từng Yêu Em

Số ký tự: 0