Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh
Tống Mạn An xưa nay vốn yêu Bạch Nhược Quân nhưng vì một tai nạn bất ngờ, người anh yêu vô tình chết trong vụ tai nạn năm ấy, dù chỉ là vô tình nhưng Bạch Nhược Quân vẫn một mực cho rằng là Tống Mạn An cố ý. Chính vì thế àm anh đề nghị lấy cô nhưng mục đích chính chỉ là muốn nhấn chìm cuộc đời cô dưới đáy vực sâu.

Nhận xét về Chưa Từng Là Thế Giới Của Anh

Số ký tự: 0