Chú đẹp trai của em
" Có một người luôn vì em mà làm tất cả, đó chính là anh ! "

Nhận xét về Chú đẹp trai của em

Số ký tự: 0