Chồng Già

An là một bà mẹ bỉm sữa hai con, bỗng dưng một ngày xuyên vào thế giới giá không, trở thành tân nương tử của một lão già gần đất xa trời. Từ đây, nàng nghĩ rằng mình sẽ sống cuộc đời coi chồng như cha mà chăm sóc. Đợi tới khi lão mồ yên mả đẹp là lúc nàng tự do tận hưởng cuộc đời của chính mình. Nhưng thế giới nơi đây lại chẳng tuân theo lẽ thường như nàng nghĩ. Chồng già chưa chết, nợ đào hoa lại từng cái gõ cửa nhà nàng. Muốn tìm ra người mình yêu, khắc cốt ghi tâm không ngờ lại cũng chẳng dễ dàng cho lắm.


Nhận xét về Chồng Già

Số ký tự: 0