Chờ Trong Nhung Nhớ
Anh chờ đợi, anh cố gắng cũng đều muốn dành cho cô những điều tối đẹp nhất, chỉ cần cô không bao giờ ghét bỏ anh thì anh nguyện mãi bên cô. “Em là thế giới của anh. Em có biết không, An Tuệ của anh?”

Nhận xét về Chờ Trong Nhung Nhớ

Số ký tự: 0