Chương 97: Chỉ có thể là yêu (2)

Chờ Anh Lần Nữa Yêu Em Hạ Ánh 3093 từ 23:57 29/07/2022
Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 615 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 431

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

Toàn bộ câu chuyện đều đặt ở bối cảnh ảo, không có thật nên tất nhiên những đơn vị quân sự trong những chương này cũng không có thật, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, xin đừng liên hệ vào đời thực, tuy nhiên hệ thống phân cấp được dựa trên tham khảo ngoài đời thực, còn lại không có gì giống.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chờ Anh Lần Nữa Yêu Em

Số ký tự: 0