Chờ Anh 10 Năm

Thành phố này hoa lệ quá, một cô gái xuất thân bình thường như Cẩm Trúc sẽ tìm được điều gì? Công việc ổn định, tình yêu đầy ảo mộng hay chỉ chuốc lấy đớn đau cho chính mình?

Vậy nhưng, nếu có một sự lựa chọn khác, Cẩm Trúc vẫn sẽ bước về phía Thiên Vũ chứ?

Đã 10 năm trôi qua, liệu có còn kịp để bước bên cạnh nhau? Anh có còn nhớ đến sự tồn tại của cô? 

Nhận xét về Chờ Anh 10 Năm

Số ký tự: 0