Chim Sẻ Trắng Trên Mái Hoàng Thành

Truyện dựa trên bối cảnh lịch sử triều Lý, chuyển giao giữa Lý Nhân Tông và Lý Thần Tông (năm 1070 - 1138).


Lý Dương Hoán (Lý Thần Tông) là vị vua thứ năm thuộc vương triều nhà Lý, lên ngôi năm 1128, khi chỉ mới mười hai tuổi, đằng sau là cả một âm mưu của các thế lực ngầm. Mười năm vương vị là mười năm cẩn trọng, mười năm tính toán của một bậc đế vương.


Mười năm ấy là một câu chuyện dài...


"Sai lầm lớn nhất của thiếp, chính là đã kéo chàng vào cuộc đấu tranh tàn khốc này và đẩy chàng xa rời thiếp. Thật sự xin lỗi..."


"Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng

Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời

Đôi mắt buồn dõi về chốn xa xôi

Gió đằng đông có mang mây trôi mãi

Xuân qua hạ tới thu ấm đông tàn

Bao nỗi vui buồn, bao phen hợp tan

Chim vẫn kiên trì buông tiếng hót

Âm thanh kia có thấu tận trời?


Ai khao khát tự do

Ai đắm mình trong quyền lực

Ai vững vàng lời hứa

Ai mưu tính chuyện xa vời?


Trên mái hiên hoàng thành có con chim sẻ trắng

Chim ở đó nhìn thế cuộc đổi dời

Liệu rằng khi dang rộng đôi cánh

Chim kia có thoát được mệnh trời?"


Một số chức danh, tên gọi, sự kiện lịch sử là thật. Đa phần còn lại là trí tưởng tượng của tác giả.

Giai đoạn này nước ta vẫn xem như một tỉnh của Trung Quốc (triều Tống) nên văn hóa chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc. Thế nên một số danh xưng tác giả sẽ thay đổi để dễ hiểu và phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam.

Nhận xét về Chim Sẻ Trắng Trên Mái Hoàng Thành

Số ký tự: 0