Chỉ Là

Em yêu anh, anh yêu cô ấy...

Cho đến cuối cùng, mọi cố gắng của em liệu có ý nghĩa hay không? Đối với anh, em liệu có một vị trí gì hay không?

Thương là thua.

Ngay từ giây phút em yêu anh đã định trước em là kẻ thua cuộc...

Nhận xét về Chỉ Là

Số ký tự: 0