Chỉ Đợi Mình Anh

Người ta thường nói với nhau rằng bước vào cánh cửa hôn nhân, mỗi người như được sinh ra thêm lần thứ hai trong cuộc đời. Có người sẽ hạnh phúc như mơ, nhưng cũng có người sẽ đau khổ ám ảnh đến hết cuộc đời.

Nếu nói như vậy, cô thật cũng chẳng biết mình thuộc về bên nào khi bước vào cánh cửa đó, là hạnh phúc hay đau khổ? Thời gian sẽ trả lời cho cô biết. 

Nhận xét về Chỉ Đợi Mình Anh

Số ký tự: 0