Chương 21: Phần thưởng trao sai người rồi!

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Thuật đọc tâm chỉ hiệu nghiệm với nữ chính.

Các bạn có thể thử tưởng tượng xem khi nam chính biết được các suy nghĩ "đoán trước tương lai" của Nhạc Nhạc thì sẽ thế nào. (≧▽≦)
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Chỉ Có Tôi Bình Thường Trong Thế Giới Điên Cuồng Này!

Số ký tự: 0