Chấp Niệm

Đối với Ngôn Vy, Trầm Giai Thụy là bạn, là nhị thiếu gia, là người cô sẵn sàng tin tưởng bất chấp giông tố bão bùng. Trong lòng cô, anh chiếm vị trí đặc biệt không một ai thay thế được.


Đối với Trầm Giai Thụy, Ngôn Vy là bạn, là ranh giới tối kỵ, là người duy nhất anh yêu. Anh giữ cô nơi đầu quả tim, quý trọng đến chính bản thân cũng không dám chạm vào.


*** Tất cả yếu tố trong tác phẩm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp chỉ là trùng hợp.***

Nhận xét về Chấp Niệm

Số ký tự: 0