Chào Mừng Quay Về Nhà
 Chiều mưa buồn năm đó, giá như thứ ta bỏ lỡ là chuyến bay chứ không phải chuyện tình của chúng mình...

Nhận xét về Chào Mừng Quay Về Nhà

Số ký tự: 0