Chạm Mắt Thầy Tim Em Rối

Thể loại: Boyloves

Truyện Boyloves hiện đại, thầy giáo công lớn tuổi, tài giỏi, nghiêm chỉnh, thành đạt, mọt sách ngây thơ. Học trò thụ đầu gấu học đường, rối loạn tăng động, yêu thầm thầy, tìm mọi cách để bẻ cong thầy của mình.

Nhận xét về Chạm Mắt Thầy Tim Em Rối

Số ký tự: 0