Chầm Chậm Yêu Em

Tôi thích thầm cậu mười năm. Bây giờ tôi không muốn thích thầm cậu nữa, tôi muốn thẳng thắn đứng bên cạnh cậu.

Nhận xét về Chầm Chậm Yêu Em

Số ký tự: 0