Cậu Là Người Đặt Biệt

Thể loại: Đam mỹ, chiếm hữu, nửa ngọt nửa ngược, quen trước yêu sau, sung đột đô thị, kết HE.


Anh là người chiếm hữu, độc đoán lạnh lùng kiêu ngạo khó gần là người của Lâm Gia.

Lâm Nhất Thành từ năm 17 tuổi anh đã làm chủ tịch của Lam Gia.

...

Còn cậu Lục Tuấn Kiệt thư sinh, tướng mạo tuấn tú từ nhỏ đến lớn.


Hai người gặp nhau ng một dịp tình cờ. Cậu có tìm cách để anh giúp đỡ, họ cùng nhau y dựng thêm cơ nghiệp cho bản thân.

Nhưng lại có nhiều chuyện bi hài, ghen  xảy ra giữa hai người và nhiều mắc xích khiến hai người xa nhau lại hòa hợp yêu nhau đến không tưởng.

Nhận xét về Cậu Là Người Đặt Biệt

Số ký tự: 0