Cậu Bạn Bàn Bên

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, Trần Khánh An đây sao?

Chàng trai xém chút nữa tự tử thành công, luôn mang dáng vẻ sợ sệt khi tiếp xúc mọi người, sống trong thế giới khép kín khó hiểu?

Giờ tôi mới cảm nhận được anh từng đau đớn, tuyệt vọng đến cỡ nào.

Nhìn vào mắt Khánh An, tôi không thấy thế giới xung quanh chuyển động, chỉ có tôi.

Chỉ hình bóng tôi bên trong đôi mắt đen láy ấy.

Thế giới của Khánh An là tôi. Sẽ như thế nào nếu tôi rời bỏ anh?


Lưu ý: địa danh và sự kiện trong truyện không có thật, nội dung do trí tưởng tượng của tác giả viết nên. Nội dung dùng từ ngữ địa phương và khẩu ngữ hiện đại.

Nhận xét về Cậu Bạn Bàn Bên

Số ký tự: 0