Chương 35: Thật lòng thích, hay chỉ là không cam tâm?

Cắn Ngọt Hạt Trà Đắng 2256 từ 16:30 22/09/2022
Tác phẩm đang dự thi #24

Đọc chương này bằng 15

Đọc chương này bằng 15

Hm, chương này tui hăng quá lỡ gõ 2000 chữ lận, nên tăng chút xíu hạt dẻ nha mí bà, tính để 12 hạt á mà eNovel không có nên tui set 15 ToT
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Cắn Ngọt

Số ký tự: 0