Can Đảm

Thể loại : đam mỹ , sủng , hiện đại , sinh tử văn .

Hạ Vũ là chổ dựa , là điểm dừng chân cuối cùng của Nhạc Thiếu Khanh .

Nhạc Thiếu Khanh là khăn ấm , là bát canh nóng giữa trời đông giá rét của Hạ Vũ .

Hạ Vũ la sóng dữ , liên tục vỗ mạnh vào lòng Nhạc Thiếu Khanh .

Nhưng Nhạc Thiếu Khanh lại là khúc nhạc du dương trong lòng Hạ Vũ .

Nhận xét về Can Đảm

Số ký tự: 0