Cấm Kỵ

“Anh từng nói, mọi ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ trả cho em.” 


Cái ngày mà em quyết định mở lòng với anh, em đã dùng cả bản thân để đánh cược.


Thắng ta có nhau, thua em mất tất cả. 


Anh cũng từng nói, mọi chi tiết trong cuộc sống  của em, anh đều muốn biết. Vậy tại sao khi biết được rồi, anh lại bỏ rơi em?


Duệ Thần, anh thà không ở bên em, chứ cũng không muốn cùng em chung sống muôn đời muôn kiếp.


Em không bại dưới tay người khác, em bại dưới tay anh.

Nhận xét về Cấm Kỵ

Số ký tự: 0