Cái Gì! Ta Lại Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mà Mình Ghét

   Thẩm Tinh Vân vốn là người cuồng chủ nghĩa nữ cường, thế nhưng lại vô tình mà xuyên vào tiểu thuyết, trở thành nữ chính nhu nhược ngu ngốc.

   Số phận cô đã bi ai thế nhưng đỉnh điểm của nó, là cái hệ thống kia đã thành tinh rồi. Không những không giúp hay gợi ý mà lại giống như hận không thể không chọc tức chết cô. 

   Bản thân tưởng đã gặp may khi có thể tùy ý điều khiển được nữ chính thế nhưng lại phải tuân theo tình tiết mấu chốt của tiểu thuyết. Ngược thân vẫn hoàn ngược thân.

Nhận xét về Cái Gì! Ta Lại Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mà Mình Ghét

Số ký tự: 0