Cả Lớp Triệu Hồi: Tôi Không Phải Nhân Vật Chính

Đột nhiên mọi người trong lớp học bị đưa sang dị giới thì cần làm gì?

Càng quan trọng là, có vẻ như tôi không phải nhân vật chính!Chức nghiệp của tôi là "Kiếm Sư", kỹ năng chỉ có một cái duy nhất gọi là "Tuyệt Kiếm Thuật."

Trong lớp có một tên có chức nghiệp "Anh Hùng", một tên có chức nghiệp "Hắc Ám Sư", một tên thì lại có chức nghiệp yếu nhất "Thuần Thú Sư".

Không được, phải điệu thấp, mặc kệ cho mấy tên khốn này đánh nhau đi!!

Nhận xét về Cả Lớp Triệu Hồi: Tôi Không Phải Nhân Vật Chính

Số ký tự: 0