Buông Tay Để Giải Thoát

Hôn nhân của hai người là do gia đình sắp đặt, nhưng tình cảm Nhan Trúc Hiên dành cho Tưởng Thời Uân là thật.

Bảy năm thích thầm anh, ba năm tiếp cận anh cũng chỉ chờ có ngày này, ngày mà hai người dành chính ngôn thuận trở thành chồng cô.

Có lẽ tình yêu của Nhan Trúc Hiên qua cuồng si, đên mức biến thứ tình cảm đó trở nên ti tiện.

Cô vì muốn có được anh hoàn toàn mà biến mình thành kiểu người bản thân ghét nhất, để rồi... cô hoàn toàn bị anh chán ghét, trong mắt anh toàn là sự lạnh lẽo khi nhìn vào cô.

Cô sai rồi, thật sự sai rồi...


Nhận xét về Buông Tay Để Giải Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ