Bụi Trần Chưa Dứt


Truyện BL:

Một chàng trai vì chưa dứt bụi trần nên bị truy sát mà không chết, tự tử cũng không chết, xuất gia không thành lại còn bị trai vác về nhà.

Nhận xét về Bụi Trần Chưa Dứt

Số ký tự: 0