[Boy Love] Đồng Hành

*Lưu ý: đây là một bộ truyện lấy bối cảnh tương lai, cho nên tên nhân vật sẽ không thuần Việt cho lắm

....................................................

Văn án: 

 Năm 6061 trải qua muôn vàn biến đổi, dãi ngân hà dần hình thành những tinh cầu mới. Vạn vật đổi thay, thế giới hiện đại hơn, con người cũng từ đó mà hình thành giới tính thứ 2 bảo gồm: Alpha, Omega và Beta


Với sự thay đổi đó, thế giới như một lần nữa khởi sinh. Lâu dần để bảo vệ cho những nữa khởi sinh. Lâu dần để bảo vệ cho những tiểu hành tinh đang lơ lững trên bầu trời kia, Chính Phủ cho hình thành những tổ chức nhằm bảo vệ lâu dài cho tinh cầu cùng những vùng lãnh thổ nhất định. Định mệnh của hai con người Lý Tư Đẳng và Trần Minh Vũ cũng tiếc đó bắt đầu.....

.

.

.

.

.

"Đây chỉ là thế giới do tác giả tưởng tượng nên, hoàn toàn không có thật. Một số chi tiết có lẽ sẽ không trùng lập với những gì bạn đã đọc được. Bởi lẻ đây chỉ là những dòng suy nghĩ của tác giả muốn chia sẽ đến các bạn mà thôi"

Nhận xét về [Boy Love] Đồng Hành

Số ký tự: 0