Bóng Hồng Sa Ngã

"You are my love, you are my soul. Don't let me down, I know, my love is guilty."


[Em là tình yêu của tôi, em là linh hồn của tôi. Đừng bỏ mặc tôi, tôi biết, tình yêu của tôi là tội lỗi.]


"Vậy vì sao còn tổn thương tôi?" 


"Vì điên loạn là cách chúng tôi yêu em." 

Nhận xét về Bóng Hồng Sa Ngã

Số ký tự: 0