Chương 56: Thần đàn

Bóng Hình Người Thương La Hy 2700 từ 21:43 23/10/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

(1) Cắn đường: tiếng lóng của dân mạng, ý chỉ việc fan ủng hộ/ ship couple đang được nói đến.

Tên chương mình sử dụng hình Thần đàn để ví von về nghệ sĩ, đề cập đến mặt tốt, mặt xấu cũng như hình tượng nghệ sĩ phạm sai lầm bị kéo xuống thần đàn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bóng Hình Người Thương

Số ký tự: 0