Chương 36: Tranh chấp

Bóng Hình Người Thương La Hy 2033 từ 15:43 30/06/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

(1) Casanova: tên đầy đủ là Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, sinh ngày 2/4/1725 tại Venezia, Ý. Chàng là con cả trong gia đình có 6 anh em. Đương thời, Casanova được biết đến như người đàn ông đào hoa, quyến rũ nhất, và là niềm ao ước của phần lớn phụ nữ châu Âu thời bấy giờ.

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Bóng Hình Người Thương

Số ký tự: 0