Bổn Cung Chọn Giang Sơn

Ta là Cổ Tiêu Mộng - tứ tiểu thư kiều tiểu linh lung, anh dũng phi phàm, văn võ song toàn, tinh thông y thuật của phủ Bình An Vương.


Ta là Cổ Tiêu Mộng - Nữ Đế thiên kiều bá mị, âm hiểm tàn ác, văn thạo võ thông, am hiểu độc dược của Cố Tư quốc.

Nhận xét về Bổn Cung Chọn Giang Sơn

Số ký tự: 0