Bồi Dưỡng Dị Thú Tại Mạt Thế

Lam Tinh năm 2050, cả thế giới đột nhiên gặp phải một đại dịch khủng bố do một sinh vật huyền bí từ vũ trụ mang đến. Dưới sự lây lan của virus này, sinh vật, con người và cả thực vật đều phát sinh biến dị.

Con người biến thành xác sống, quái vật, các con thú, cây cối đều biến dị.

Lâm Phong, một chàng trai sở hữu được năng lực bồi dưỡng dị thú, từ đây Lâm Phong bắt đầu tiến hóa, tìm kiếm hung thú, dị thú để bồi dưỡng chống lại mọi sự nguy hiểm.

Nhận xét về Bồi Dưỡng Dị Thú Tại Mạt Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ