Bí Mật Của Lâm Giáo Đầu

Lâm Thanh Sơn là giảng viên của Học viện Quân sự lớn nhất nước Y, đã hai mươi chín tuổi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.


Người thân của anh tốn biết bao công sức mai mối mà không thành do anh chưa từng đồng ý tới điểm hẹn, vì vậy việc Laam Thanh Sơn “ê sắc” cũng là lẽ đương nhiên.


Năm nay ba bắt anh tới chúc tết một người bạn cũ. Anh đoán được thế nào sau màn chúc tết này cũng là phần giới thiệu con gái nhà người ta.


Nhưng… hình như anh hiểu nhầm ba rồi. 


Không hề có màn giới thiệu, làm quen nào cả…


Chỉ có điều anh lỡ thích con gái nhà người ta mất rồi.


Một khi đã thích, não bộ liền phát huy hết công suất. Thanh Sơn lập tức vạch ra kế hoạch tiếp cận đối tượng theo cách chẳng giống ai.

Nhận xét về Bí Mật Của Lâm Giáo Đầu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ