Bi Hài Mạnh Bà

Truyền rằng cõi U Minh Ti có một con sông tên là Vong Xuyên, có một cây cầu bắc qua sông tên là Nại Hà. Toạ bên bờ Vong Xuyên có Mạnh Bà Trang là nơi ở của một vị Thượng tiên tên gọi Mạnh Bà, chuyên nấu một phương thuốc cho vong hồn qua sông uống. 

Uống canh Mạnh Bà, quên hận tam sinh.

Truyền rằng tám trăm năm trước có một quỷ tướng quân mang mệnh Sát Tinh tàn sát vô độ bị đoạ Địa Ngục, nay hết hạn lăng trì xử tội, tới Mạnh Bà Trang uống canh Mạnh Bà, lên đường đoạ súc sinh đạo.

Truyền rằng sau đó có người kể lại, Mạnh Bà vốn dĩ là một nam nhân. Mạnh Bà Trang có một kẻ câm. Mạnh Bà thực ra là mỹ nữ. Có quỷ đánh đàn bên sông...

Nhưng ai mà biết được.

...

Vì người đồ sát sinh linh.

Nhận xét về Bi Hài Mạnh Bà

Số ký tự: 0