Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện
Ta truy ngươi, truy ngàn năm; ngươi trốn tránh bước chân chưa từng ngừng lại.
lời hứa nguyện năm xưa đến cuối cùng ai đang nợ ai đâu.

Nhận xét về Ai Nợ Ta Một Lời Hứa Nguyện

Số ký tự: 0