Bên Trong Tôi

Thế giới nội tâm khi thì trật tự nề nếp, lúc thì lộn xộn rối tung. Người được chọn vui sướng hưởng lạc, kẻ biết điều giấu giếm ước mơ. Cơ hội đến ta tự mình nắm bắt, cơ hội chưa đến ta tự tạo ra.

Ngày Phu Cờ và Bờ Hu đi đến được nơi ánh sáng mặt trời, là ngày bắt đầu, cũng là ngày kết thúc. Bắt đầu cuộc đời mới, kết thúc sự tự do.

Anh trai trong đầu tớ

Đã dạy tớ làm thơ

Gặp tớ mỗi khi mơ

Không phải là cái cớ. 


Nhận xét về Bên Trong Tôi

Số ký tự: 0