Bên Dưới Lớp Tro Tàn

Thể loại: Tình trai, cổ trang, giang hồ, không gian giả tưởng, đau đớn, 1×1

Người ta thường nói: cháy nhà ra mặt chuột. Nay nhà cháy, chuột cũng thành tro. Tro tàn lật lên liệu có còn gì? Bên dưới lớp tro tàn phải chăng chỉ có tàn tro, hay phải chăng còn có điều gì khác nữa?

-----

Đây là một trong những truyện đầu tay của tôi, viết vào 2015.Nhận xét về Bên Dưới Lớp Tro Tàn

Số ký tự: 0