Báu Vật

Báu vật thường là vô giá, là ước ao của bao người. Vậy báu vật của báu vật thì thế nào?

Một Thanh Tường kiêu ngạo mạnh mẽ, luôn nhìn “đời” bằng nửa con mắt.

Một An Nhiên trầm tĩnh ôn hòa, luôn “cười” với tối tăm của thế giới.

Hai người trái ngược nhau, vốn là đường chân trời không bao giờ gặp. Ấy thế mà có người dám kéo cả trời cao xuống, có người sẵn lòng nâng mặt đất lên, chỉ để gặp nhau ở những tầng mây cao nhất.

“Thanh Tường, báu vật của cậu quý đến nhường nào?”

“Quý giá đến nỗi tôi không thể có được.”

Báu vật của tôi là duy nhất, là vô giá, là thứ tôi muốn trộm đi không cho bất kì ai thấy. Bởi lẽ, một ánh nhìn thôi sẽ mang nhung nhớ đi theo cả đời.

Nhận xét về Báu Vật

Số ký tự: 0