Bạn  Thân Khác Giới

"Tôi vẫn chỉ là người đơn phương, là người yêu cậu say đắm."

-----------

Cậu là bạn thân khác giới duy nhất của tôi. Hai chúng tôi chơi thân với nhau được 2 năm, một khoảng thời gian có cậu ở bên cạnh tôi. Không biết từ lúc nào trái tim tôi đã rung động, đã thích cậu từ lúc nào không hay....

Nhận xét về Bạn Thân Khác Giới

Số ký tự: 0