Bạn gái quân nhân
- Tiểu Ngôn.
- Gọi tôi Mộc thiếu úy!
- Mộc thiếu úy, tôi muốn mượn em đường phụ sang Trung Đông, chuyển lô vũ khí mới nhất sang bên đó.
- Tôi được gì?
- Vũ khí mới nhất, tôi sẽ chuyển cho em. Đảm bảo không thất vọng.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Ngôn.
- Chuyện gì?
- Tôi muốn mượn...
- Mượn đường phụ sang Trung Đông? Vũ khí mới nhất? Thành giao!
- Không. Lần này Lục Cảnh Ngôn tôi muốn mượn đường chính vào trái tim em.

Nhận xét về Bạn gái quân nhân

Số ký tự: 0