Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng.

Tôi yêu thầm người ấy ba năm, cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ bị thời gian phủ lên lớp bụi mỏng. Không ngờ anh lại vén lớp bụi ấy, lần nữa bước vào trái tim tôi.

Hóa ra...ngay từ đầu anh đã yêu tôi. Chúng tôi bỏ lỡ ba năm, nhưng chưa từng quên bóng hình của nhau....

Bạch mã hoàng tử của tôi...trái tim của tôi đã bị anh chiếm trọn mất rồi....

Nhận xét về Bạch Mã Hoàng Tử Của Tôi

Số ký tự: 0