Bạch Ly

NP - Cao H, Incest, cảnh báo trước khi đọc.

Một thân nữ nhi nhỏ bé lại là mắc xích lớn trong bố cục chính trị các nước.
Ngoài danh khí cực phẩm bẩm sinh, vốn liếng lớn nhất có lẽ là vị Mẫu thân đại nhân quá mức cường đại của nàng.
Truy cầu hạnh phúc càng lớn yêu cầu đổi lại hành trình càng gian nan.
Trong hành trình đó, Tiểu Bạch Ly đã gặp gỡ, đã trải qua và trưởng thành với đầy đủ sắc vị.

Truyện thuần thịt, cốt truyện đơn giản.

Nhận xét về Bạch Ly

Số ký tự: 0