Bạch Liên Hoa

Warning! Fanfiction Bạch Liên Hoa có tình tiết OOC, sử dụng với mục đích phi thương mại!

Thể loại: Đam mỹ, bối cảnh ảo, điệp chiến

Bối cảnh: Năm 5204, thời kì Đạo quốc đang bị chiếm đóng bởi quân Đoàn Andrub hùng mạnh, bọn họ mang vũ khí tối tân cùng mưu lược tuyệt vời từ phía Đông tiến về Đạo quốc. Những ngày đầu còn nhiều tranh chấp nhưng dưới sự đàn áp và càn quét tàn bạo của quân đoàn thì về sau Đạo quốc đã chấp nhận sự bảo hộ của Andrub trở thành một đất nước nửa thuộc địa nửa dân chủ. Lúc này đây, những kẻ có tiền, có tước vị bắt buộc phải làm tay sai cho đại đoàn để bảo toàn sự bình yên và thịnh vượng của mình, dù trong lòng ái quốc vẫn phải nghiến răng cam chịu phục tùng. Mặt khác những người dân bình thường phải chịu sự lầm than bơ vơ cảnh không nhà và chịu đựng mọi loại áp bức từ quân xâm lược. 

Kẻ sang giàu lại cúi đầu chịu kiếp nô lệ, người tầm thường lại mạnh mẽ vùng lên.


Nhận xét về Bạch Liên Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ