[Bắc Vương x Ngọc Nhi] Bệ Hạ! Thần Chưa Từng Lừa Dối Người

Trấn Bắc Vương là một vị vua uy quyền nhất trong tất cả thời đại, trên chiến trường người là giống như mãnh thú có thể khống chế mọi thứ nhưng vì ham mê nữ sắc bị bán danh bại liệt dưới tay một nữ nhân. 

Thẩm Ngọc Nhi là con trai đầu của nhà họ Thẩm tài giỏi về văn thơ nhưng từ nhỏ đã bị bệnh nên không thể nào học võ được

Hoàng thái hậu vì thích Ngọc Nhi nên đã ban hôn cho Ngọc Nhi và Bắc Vương. Trong lòng của hai người luôn có hình bóng của đối phương nhưng chưa hề bày tỏ vì Bắc Vương luôn nghĩ rằng Ngọc Nhi ham mê chức vị mà đã lấy lòng hoàng thái hậu để có được ngai vị mình muốn

Sau khi bại dưới tay của một nữ nhân thì Bắc Vương mới biết được những sự thật và cùng Ngọc Nhi rơi xuống vực thẳm. Thề rằng "nếu được ở bên Ngọc Nhi một lần nữa thì ta sẽ yêu thương Ngọc Nhi và không để Ngọc Nhi chịu thiệt thò thêm một lần nào nữa" 

Chính lúc đó, Bắc Vương trọng sinh trở về thời gian sau 1 tháng kết hôn với Ngọc Nhi và tình cảm thắm thiết giữa Ngọc Nhi và Bắc Vương chính thức được thể hiện nhiều hơn

Nhận xét về [Bắc Vương x Ngọc Nhi] Bệ Hạ! Thần Chưa Từng Lừa Dối Người

Số ký tự: 0