[Bác Chiến]  Truyện Ngắn

Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không áp đặt lên người thật. 

Tôi chỉ có cốt truyện, còn nhân vật thuộc về nhau.

cảm ơn bạn đã ghé qua!

Nhận xét về [Bác Chiến] Truyện Ngắn

Số ký tự: 0