Ba Kiếp Lương Duyên

Phần đầu kể về một mối tình sâu đậm giữa Trương Hiển và Triệu Tố Phương. Cả hai đều là con nhà quan. Trương Hiển luôn muốn điều tra và trả thù cho cái chết của mẹ anh năm đó. Còn Triệu Tố Phương một lòng gầy dựng sự nghiệp, tạo ra Thanh Tâm Lầu lừng lẫy thiên hạ. Hai chí hướng khác nhau nhưng hai trái tim lại cùng chung nhịp đập. Rốt cuộc tình yêu này sẽ đi về đâu?

Nhận xét về Ba Kiếp Lương Duyên

Số ký tự: 0