Chương 7: Chương Đặc Biệt Thông Báo

Hiện tại toàn bộ ND của bộ Asuradius The Great Saint Way hiện tại coi như là sẽ bỏ hoàn toàn và mình quyết định sẽ xây lại toàn bộ ND của bộ Truyện này bởi vì nhẹ nhàng không phải là phong cách viết của mình.

Ẩn quảng cáo


Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Asuradius - The Great Saint's Way

Số ký tự: 0